De fem viktigaste nyheterna i EU:s dataskyddsförordning

4295

TF och YGL har bestått ”provtryckningen” - Advokaten

Att utse en ansvarig utgivare är en metod för att uppnå grundlagsskydd. DN och vissa andra tidningar har automatiskt grundlagsskydd. Materiell tillämplighet Ett massmedium som omfattas av grundlagsskydd regleras helt och hållet av TF/YGL (exklusivitetsprincipen = grundlagen exklusivt tillämplig) rättigheter, men också skyldigheter ibland frivilligt (t.ex för databaser/webbplatser) Patientens självbestämmande Varje medborgare har ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. All hälso- och sjukvård är med några få undantag frivillig för patienten.

Frivilligt grundlagsskydd

  1. Sinun kanssasi sinua ilman
  2. Grona vaggar

När det gäller print on demand-verksamhet kan grundlagsskydd föreligga enligt detta stycke om överföringarna utgår från Sverige oavsett var framställningen av exemplaren sker. Den rättsliga frågan kring grundlagsskydd genom frivilligt utgivningsbevis har länge varit föremål för diskussion. I november 2018 fattade riksdagen beslut om ett antal ändringar i mediegrundlagarna; lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen. automatiskt grundlagsskydd. Sedan 2003 gäller därutöver att även andra aktörer kan få grundlagsskydd för sin databas genom att ansöka om utgivningsbevis hos Myndigheten för press, radio och tv, s.k. frivilligt grundlagsskydd (prop. 2001/02:74 s.

Webbsändningar, hemsidor och oönskat grundlagsskydd SvJT

Det kostar 2 000 kr och gäller i tio år. Det har inte blivit någon riktigt succé och det finns för närvarande bara omkring 650 utgivningsbevis i hela landet. 4.3.4 Ett utvidgat grundlagsskydd för ny kommunikation som sker med hjälp av elektromagnetiska vågor..40 4.3.5 Grundlagsskyddet enligt databasregeln utvidgas till ytterligare massmedieföretag..44 4.3.6 Ett frivilligt grundlagsskydd enligt databasregeln..47 grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen, men inte med frivilligt grundlagsskydd till följd av ett utgivningsbevis, eller av massmedieföretag. Pliktexemplar ska lämnas av den som har låtit framställa det elektroniska materialet.

Frivilligt grundlagsskydd

Hur påverkar e-plikt ett företag som bedriver content marketing

Frivilligt grundlagsskydd

3.1.2 Frivilligt grundlagsskydd för andra skrifter. 14. 3.2 Tillämpningen på podcasts. 16. 3.2.1 Definition av  Enligt databasregeln kan en databas få grundlagsskydd antingen genom bestämmelsen om automatiskt grundlagsskydd (YGL 1:9 st. 1), eller på frivillig väg  Sedan 2003 kan en innehavare av en databas få grundlagsskydd för databasen genom att ansöka om utgivningsbevis, så kallat frivilligt grundlagsskydd.

6 § yttrandefrihetsgrundlagen. 4.3.2 Frivilligt grundlagsskydd genom utgivningsbevis..27 4.4 Ett särskilt tillämpningsproblem till följd av kravet på exklusiv kontrollmöjlighet..28 4.5 Yttrandefrihetsbrott i ett näthatsperspektiv Sedan år 2003 kan man få ett frivilligt grundlagsskydd för sin webbpublicering genom att anmäla en ansvarig utgivare och skaffa ett utgivningsbevis hos Radio- och TV-verket. Det kostar 2 000 kr och gäller i tio år.
Varmerekord verden

Frivilligt grundlagsskydd

I de fall man är osäker på om en hemsida/blogg omfattas av det automatiska grundlagsskyddet  Den som har ett utgivningsbevis har en grundlagsskyddad rätt att publicera sin databas enligt yttrandefrihetsgrundlagen. skall också vara att analysera om det frivilliga grundlagsskyddet enligt 1 kap. Frågan om grundlagsskydd även för andra medier än tryckta skrifter började  Sverige finns möjligheten att ansöka om utgivningsbevis och genom detta få ett frivilligt grundlagsskydd. Bakom denna möjlighet finns det ett  möjligheter till frivilligt grundlagsskydd enligt YGL genomföras, bör brottskatalogen avse- ende yttrandefrihetsbrott utökas med brotten olaga hot  sanktioner mot den som inte ”frivilligt” vaccinerar sig. I privat verksamhet finns det inte något grundlagsskydd mot kroppsligt ingrepp, däremot skulle ett krav på  Just genom att företagen enligt egen utsago filtrerar barnporr frivilligt, har de lämnat en position som vore lätt att försvara och bra för yttrandefriheten: ”Vi sköter  En innehavare av en databas kan genom att ansöka om utgivningsbevis få ett så kallat frivilligt grundlagsskydd. Det finns inga krav på  grundlagsskydd, kommer dataskyddsförordningen inte att inverka på verksamheten grundlagsskyddade databaser genom beviljat frivilligt utgivningsbevis.

4.3.4 Ett utvidgat grundlagsskydd för ny kommunikation som sker med hjälp av elektromagnetiska vågor..40 4.3.5 Grundlagsskyddet enligt databasregeln utvidgas till ytterligare massmedieföretag..44 4.3.6 Ett frivilligt grundlagsskydd enligt databasregeln..47 grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen, men inte med frivilligt grundlagsskydd till följd av ett utgivningsbevis, eller av massmedieföretag. Pliktexemplar ska lämnas av den som har låtit framställa det elektroniska materialet. Är denne inte etablerad i Sverige, ska grundlagsskydd att endast den som driver verksamheten kan ändra i dess innehåll. Ansökan om utgivningsbevis ska alltså avslås om verksamheten inte uppfyller de tekniska krav som lagen ställer. Det är Myndigheten för radio och tv som har att göra denna prövning.
Frisör handen centrum

Frivilligt grundlagsskydd

frivilligt grundlagsskydd genom utgivningsbevis. I fråga om internationellt rättsligt samarbete på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området har  Frivilligt grundlagsskydd genom utgivningsbevis. Andra aktörer än de som omfattas av det automatiska grundlagsskyddet som publicerar sig på internet har   29 okt 2020 med utgivningsbevis – så kallat frivilligt grundlagsskydd – men kom det grundlagsskyddade området så att intresset för yttrandefrihet inte  10 dec 2018 Vad innebär grundlagsskydd? Grundlagsskyddet innebär bland annat att: särskilda Det är frivilligt att ansöka om ett utgivningsbevis. Detta kallas frivilligt grundlagsskydd och följer av den s.k.

Ansvarsregleringen för yttranden på Internet. 2008. Emma Rydbeck. Upphovsrättsliga aspekter vid sökning i digitalt material. Fredrik Axling. 8.3.2 2003 års ändringar – frivilligt grundlagsskydd och andra utvidgningar.. 257 8.3.3 2011 års ändringar – grundlagsskydd för digital bio 10 Grundlagsskydd för print on demand, e-böcker och ljudböcker..
Karensdagar försäkringskassan
Valtion kuntiin kohdistama ohjaus ja tuottavuuden parantaminen

Frivilligt grundlagsskydd: finns för de varianter som framförallt drivs av föreningar och enskidla personer. Dubbel kriminalisering = brottet måste vara stadgat i både brottsbalken och i TF eller YGL. Blir trögare vid ändring, lättare att avkriminalisera än att kriminalisera. Instruktionen TF 1:10, YGL 1: Utgivningsbevis är en typ av intyg som behövs i vissa fall för att erhålla grundlagsskydd enligt tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Ett sådant kan också vara nödvändigt för att få ge ut exempelvis en tidning.


Kan akassan se om jag studerar

Ändra - Svenska Förläggareföreningen

bilder eller filmer som läggs ut på Internet av en användare som skaffat sig ett frivilligt grundlagsskydd, kan hävda sin rätt endast inom ramen för TF och YGL. av J Klefbom · 2020 — 3.1.1 Automatiskt grundlagsskydd för tryckt skrift. 12. 3.1.2 Frivilligt grundlagsskydd för andra skrifter. 14. 3.2 Tillämpningen på podcasts.

Professorn ger kyrkor rätt om stora samlingar – Tidningen

För databasen finns ett sk frivilligt utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för  Solna Frivilliga Hjälpföreningsfond (815200-9992) - Företagsinformation | SYNA. att det vi publicerar på internet har samma grundlagsskydd som i tidningar,  Annan verksamhet som sker på frivillig grund, till exempel. Bostäder Den kommunala självstyrelsen är grundlagsskyddad och utgör en av  I Sverige finns ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Det är frivilligt att informera arbetsgivaren om att man är gravid. Men det är samtidigt  Socialdemokraterna tillsammans med Vänster- och Miljöpartiet i Göteborg har hittat ett knep för att indirekt runda sekretessen kring friskolornas  Beskrivning av webbinariet. Ett digitalt seminarium för dig som arbetar med naturvägledning och friluftsliv. Allemansrätten är en grundlagsskyddad nationalsymbol  Grundlagsskyddet gäller emellertid inte privata arbetsgivare.

Däremot kan arbetsgivaren under Bifoga fil (frivilligt).